Individuální konzultace

Porozumění a pochopení sebe sama, umění naslouchání sobě, vedení k obnovení spojení se sebou, práce s vlastní pravdou vedoucí ke svobodě, spojení se zdrojovou tvůrčí energií.

Kontakt k objednání: symbolica@post.cz

 Cena: 1200 Kč

službu poskytuji osobně nebo on-line

 

Jak s vámi budu pracovat

Veškerá práce se odvíjí od přítomného okamžiku. Cílem je vždy poznání sebe sama. Podíváme se na kvalitu vztahu s rodiči, což je základem pro další práci. Hlavně vztah s matkou je klíčový, vztah s otcem je neméně důležitý, ale dle mých zkušeností se tento léčí lehčeji pokud je udraven vztah s mámou. Někdy se léčení děje souběžně.

Povedu vás k tomu, abyste uměli sobě naslouchat, uměli rozpoznat hlas intuice, těla, hlas mysli a nechali se vést svým vyšším vedením, čímž podpoříte svůj tvůrčí princip.

Budeme pracovat s tématy pravdy, lži, tužeb a toto vám pomůže porozumět a ovládnout strachy, emoce a ulehčí vaše rozhodování v různých situacích.

Při práci si spolu budeme povídat, zároveň mohu použít tarotové nebo jiné karty,jejichž výklad působí blahodárnou energií, což sami pocítíte.

Mým darem je transformační a inspirující energie, mými nástroji detekční senzory na pokřivení, nepravdu a disharmonii. Umím rozpoznat věci utajované, zastírané, nazírám věci do hloubky, kdy se mi ukazuje, jaké doopravdy jsou. 

Umím nalézat nesrovnalosti i v psaném textu a pomocí doslova detektivního pátrání přijít věcem na kloub, kdy díky odhalení skutečnosti se vše narovnává a harmonizuje na jiných rovinách, což později přináší zharmonizování do hmotného, reálného života. Tohoto svého daru využívám ve všech oblastech života, všude, kde chybí soulad a je potřeba narovnání.