17. led, 2021

JAK OBČANSKÁ VÁLKA PŘINESLA MÍR

JAK OBČANSKÁ VÁLKA PŘINESLA MÍR

Mnohokrát nevnímáme detaily v našem okolí a nepomysleli bychom na to, jak můžou zásadně ovlivňovat dění v našem životě. Přicházím s dalším příběhem, který potvrzuje, že odpovědi na otázky jsou kolem nás.

Moje dcera studuje a pracuje 130km od domova a bydlí v pronájmu se svým přítelem. Studuje hudbu, vyučuje na hudební škole a koncertuje. Na návštěvu domova jí mnoho času nezbývá, tak jezdí méně, než bychom si obě přály. Její příjezd se odehrává podle stejného scénáře. Vřelé přivítání a vodopád informací, co kde a jak se děje, co se stalo a nestalo. Při jedné z návštěv jsme probíraly, že jim nynější ubytování nevyhovuje a jak si nesedí se spolubydlícími, a že ji mrzí častější drobné rozmíšky se spolubydlícími a také s přítelem. Brzy se prý přestěhují jinam, jen co najdou vhodný byt.

Povídala a povídala, a jelikož už jsem toho měla plnou hlavu, zeptala jsem se: „ Co kdybych se podívala, jestli doma máte něco, co podporuje ty neustálé neshody?“ Dcera souhlasila. Dívám se a ve vhledu se mi zjevila postel. „Co máte nad postelí?“ ptám se. Vyvalila na mě ty své krásné hnědé oči a zamrkala údivem „Víš, co tam máme? Plakát k filmu Občanská válka!!!“

„Bože, sundat!!!“ skoro jsem vykřikla. Překvapeně jsme vnímaly tu neuvěřitelnou shodu. Pomalu jí docházelo, s čím to souvisí a jak je to ovlivňuje. Nyní viděla ty souvislosti s různými situacemi. Neřešila, zda je nebo není to možné, jednoduše jí plakát Občanské války dával odpovědi na mnoho otázek.

Tady by mohl příběh končit, ale konec se odehrál až při návratu do bytu v Brně.

Z nádraží se vracela společně s přítelem. Cestou mu nadšeně vypravovala o plakátu, že je původcem všech těch hádek a je třeba jej odstranit. Přítel na ni hleděl s podezřením, že si dala kdoví co. Nerozuměl, jak může věřit takové hlouposti, ale z lásky k ní zaujal shovívavý postoj a raději jen přikyvoval. Dorazili do bytu, vešli do pokoje a oba zaraženě zůstali zírat na postel. Podívali se na sebe a vyprskli v uvolňující smích. Na posteli ležel spadlý plakát Občanské války. Ihned si vzpomněla na mé zvolání „Bože, sundat!!!“  A že Bůh konal, už příteli raději neříkala.

Určitě vás ještě zajímá, zda se neshody po tomhle Božím zásahu uklidnily.

Nové, krásné a lépe vyhovující bydlení našli skoro okamžitě. V bytě jsou více času sami a se spolubydlícími se téměř nevídají. Určité situace se uklidnily, ale jak už to v životě bývá, přišly jiné. Ale to už moje milá dceruška ví, kam se obrátit.

 

 


Použité přílohy:

MARVEL STUDIOS. EDNA [online]. [cit. 28.2.2017]. Dostupný na WWW: http://www.edna.cz/avengers/novinky/druhy-velkolepy-trailer-nas-pripravuje-na-obcanskou-valku/