CESTA K DRUIDSKÉMU UČENÍ

Je to již mnoho let, co jsem nastoupila CESTU K BOHU, aniž jsem tušila, co to znamená a obnáší. Nyní po letech se ohlížím zpátky, abych uviděla její celistvou podobu. Mám dojem, že je čas na jakési shrnutí, uzavření a s tím kdo jsem dnes, nastoupení na cestu novou. Jaká to je cesta si netroufám říci, ale kdybych velmi chtěla znát její název, tak nejpříhodněji zní SEN SRDCE. 

Ohlédnutím jsem také naznala, že nejbližší mé cestě je UČENÍ DRUIDŮ, pro které je základem LÁSKA 

Souzní se mnou obsah tohoto učení, které zde chci sdílet v propojenosti s mým životem.

Obsah učení BUDU POSTUPNĚ PŘIDÁVAT, pokud to nebude jinak :-)

 

 

 

 

LÁSKA K ZEMI, PŮDĚ A VOLNOSTI

S posvátnou úctou k volné přírodě

LÁSKA K MÍRU

Druidové byli podle tradice mírotvorci a stále jsou.

Každý obřad/ceremonie začíná přáním míru světovým stranám.

Mají mírovou motlitbu druidů a mírové hájky/svatoháje.

LÁSKA KE KRÁSE

Cesta druidů kultivuje barda - vnitřního umělce v nás a rozvíjí tvořivost.

LÁSKA K PRÁVU

Druidové byli soudci a zákonodárci. Tradičně usilují o formu výkonu práva formou nápravy před trestem.

LÁSKA K PŘÍBĚHŮM A MÝTŮM

Učení druidů chápe a používá sílu mytologie a příběhů.

LÁSKA KE STROMŮM

Druidové v současné době vysazují stromy a posvátné hájky a studují druidskou moudrost o stromech.

LÁSKA KE KAMENŮM

Druidové staví kamenné kruhy, sbírají kameny a pracují s krystaly.

LÁSKA K PRAVDĚ

Filosofií druidů je hledání moudrosti.

LÁSKA KE ZVÍŘATŮM

Nauka druidů vidí zvířata jako posvátná a vyučuje druidskou moudrost o posvátnosti zvířat.

LÁSKA K LIDSKÉMU TĚLU

Učení druidů považuje lidské tělo a sexualitu za posvátné.

LÁSKU KE SLUNCI, MĚSÍCÍ, KE HVĚZDÁM A K OBLOZE

Moudrost druidů o hvězdách nacházíme ve starých příbězích, v kamenných kruzích, učí nás lásce k celému vesmíru.

LÁSKU JEDNOHO KE DRUHÉMU

Učení druidů pěstuje magii vztahů a komunity.

LÁSKA K ŽIVOTU

Cesta druidů nabádá k oslavě života a k jeho plnému prožívání.

Není to duchovní cesta, která by vedla k úniku ze života.