KOLO ROKU

CESTA

Hromnice 2021

Bůh Perun udeří bleskem do země a rozezní se hrom. Země se probouzí ze spánku, je to znemení pro první jarní rostliny, aby se probudily a působily jako znamení jara.

Slaví se 1. Nebo 2. února, v některých pramenech se píše o 24. Únoru, když je měsíční nov nebo se slaví po celé toto období. Jsou to svátky světla, naděje, osudu, štěstěny a někdy jsou označovány za počátek svátků karnevalu. Jinde se zase říká, že začátek svátku karnevalu je 6. ledna. Je to období, kdy medvěd trochu povyleze z brlohu, aby se podíval, jestli už začalo jaro. Ve Francii se na některých místech v regionech Alp a Pyrenejí Hromnice nazývají „medvědí svíce“ nebo možná „medvědí píseň“. Říká se, že pokud medvěd spatří nov, vyleze ven, pokud ne, zaleze a čeká na další nov. Dále se říká, že proto si lidé od této chvíle maskují a černí tváře nebo nosí černé masky. Každý si v tomto můžeme přestavit symboliku současných dnů.

Ve skutečnosti představují Hromnice dvě věci. O Slunovratu medvědice rodí mláďata a ty spatří světlo světa až o Hromnicích, do té chvíle dlí v bezpečí jeskyně. To znamená, že něco, co se u nás zrodilo o zimním slunovratu, dosud bylo drženo v temnotě nitra, jen jako nápad, myšlenka, záměr, postupně začíná nabírat podobu, formu a sílu. Druhou obdobou je fakt, že medvědice vychází z jeskyně, aby nabrala dávku světla, a s ní se opět vrací do temné, ale teplé jeskyně, rozehřát se. Také naše první zárodky různých projektů se ztrácí, jakoby ani nebyly a objevují se posilněné až s jarem. Nezmizí docela, jen uvnitř v klidu doutnají, aby se na jaře plně rozhořely.

Této symboliky lidé využívali a vynášeli v tomto čase na vzduch teplé oblečení, povlečení a vystavovali je slunci. Tak je nejen ohřáli, ale i očistili prvními silnějšími slunečními paprsky, po té, co strávilo část roku uvnitř v temnotě. Proto se tomuto období říkalo „očištění kožichu“.

Nov symbolizuje to, co je přítomné a neviditelné. Medvěd je symbolem toho, kdo ukrývá věci nebo jinak řečeno medvěd symbolizuje cosi, co nás chrání před tím, abychom předčasně nevystoupili s něčí, co ještě nemá potřebnou sílu. Letos novoluní připadá na 11. 2. 2021 a to může být doba, kdy se to nové může nesměle ukázat. Buďme bedliví, ale stejně myslím, že pokud se to ukáže, zaručeně to poznáme.

V tomto období je příznačné vyrábět Brigitiny kříže ze stébel trávy s názvem Sítina, i v lednu ji najdete někde u mokřadu nebo rybníka. Na internetu najdete i jednoduchý návod jak na to. Kříže se přikládají ke svíčkám rozmístěným po domě nebo se věší nad dveře. Jsou symbolikou slunce přineseného do domu a také počátku nového života.

Můžete v tento čas házet mincí a nechat projevit Štěstěnu. S odvahou nechat vše v rukou osudu či údělu, jež se projeví takto v životě.

Tato doba je kouzelná, můžou se odhalit dávná tajemství, vize jsou jasnější a věci nabývají zřetelnějších forem.

KOLO ROKU

JARNÍ ROVNODENNOST

Všechno, co jsme nabrali od předků, všechny dovednosti, um, vědění a talenty, všechno, co jsme získali na základě vlastních zkušeností, všechno, co jsme si přinesli ve své DNA, se v období zimní rovnodennosti slilo a zrodilo se jako něco nového neuchopitelného a nepojmenovatelného. Vznikl jakýsi chumel energie, která tvoří základ pro budoucí život. Do tohoto období jarní rovnodennosti působil jakýsi proces krystalizace, který vytlačil, přeformoval, transformoval to, co nebylo pro jedince přínosné. Nejednalo se o oddělování negativního od pozitivního, ale cosi jako výběr potřebného. Rovnodennost nastoluje vrchol tohoto procesu, kdy výsledné vybrané, to prospěšné bude nabírat na síle a hojnosti. Minulost se uzavírá a slábne její vliv to, co bylo potřebné, bylo již vybráno a nyní začíná růst čehosi nového, co není možné nijak nazvat. Obrazně jde o vzniklé semeno, o němž nikdo neví, co z něj vyroste.

Propojil se rozum a cit v těle a to dalo vzniknout nové schopnosti, která se tímto vyrovnáním bude zesilovat. Místo této propojenosti vnímám v brzlíku, který nabývá větší síly ve vytváření životní energie jedince. Brzlík a jeho stav má vliv na stárnutí nebo naopak na zachování mladosti, přestavuje nejdůležitější orgán imunitního systému. Což naznačuje, že by mohlo jít o výše zmíněnou novou respektive obnovenou schopnost. Tady vnímám důležitost v souvislosti s momentální situací, kdy je imunita často užívaným pojmem.

 

PÁR RAD, JAK BRZLÍK STIMULOVAT

Jak můžeme brzlík stimulovat?

Oslabenému brzlíku můžeme energii vrátit prostým a časově nenáročným způsobem.

Spočívá v tom, že konečky prstů 10–20× poklepeme na místě, kde se v hrudi nachází. Tím je možné tělo během několika sekund stabilizovat a naplnit ho životodárnou energií života.

Můžete na brzlík také položit ruku, čímž umožníte proudění energie. Existuje také další způsob, jak mu navrátit vitalitu.

Pokud tuto proceduru budete opakovat pravidelně každé ráno a několikrát během dne, zakrátko se budete cítit mnohem silněji.

Například můžete přidat ujištění: „Jsem mladý/á, zdravý/á, krásný/á,“ nebo cokoliv jiného, co je pozitivní.

Při aktivaci brzlíku dostaneme husí kůži a pocit radosti a štěstí. Může chvíli trvat, než něco ucítíme.

Pokud jste často nervózní, panikaříte nebo jste ve stresu, provádějte výše uvedený postup několikrát denně a hned získáte životní rovnováhu zpět. (zdroj: cosmoenergyportal.com)

Převzato: https://www.energiezivota.com/energie-zivota/brzlik-je-ukrytem-pro-energii-zivota/

 

Tento proces bude bujet do období letního slunovratu. Nová schopnost bude nabírat na síle a tím přinášet rozhojňování přinášející rozkoš.

Proměna formy vztahů bude výraznější, stará forma, starý obraz zaniká. V období Beltainu/Čarodejnic se slaví mimo jiné spojení muže a ženy, což bylo v minulosti oslavováno ve spojení tělesné lásky. Nyní nad tělesnou láskou převažuje spojení duchovní lásky. Což by mohlo v praxi znamenat rozhojnění něčeho, co už stejně probíhá, a to že fyzická láska ustupuje lásce duchovní a partneři se nesetkávají na základě fyzické přitažlivosti nýbrž duševní. Samozřejmě se to nebude dít plošně, ale kolektivně k tomu spějeme. Tolik jen k souvislostem v nových energiích. Konkrétnější informace nejsem schopna dát, vše je otevřené a možností je mnoho. Navíc cítím, že nelze konkrétní budoucnost předvídat, přijde mi, že už nemá vliv kolo osudu, ale vše máme ve svých rukou. Jistě ne všichni, ale ti, kteří tvoří kolektivní vliv, určitě ano. To, co se může podařit vytvořit je neznámé, proto nepředvídatelné. Zřejmě i proto můj výklad vypadá tak, jak vypadá.

Přeji nám všem silný brzlík🙂 ❤

KOLO ROKU

http://harmonickyprostor.simplesite.com/431514931/6884569/posting/blíží-se-jarní-rovnodennost

 

 

http://harmonickyprostor.simplesite.com/431514931/6881659/posting/ostara-čas-tvorby

 

 

Níže naleznete povídání o Hromnicích a tarotové kartě Hvězda. Jaká je zde souvislost?

                                                                                                                                             

 

V této sekci budu popisovat významy tarotových karet, jak je vnímám já. Chci se zabývat i souvislostmi s jednotlivými svátky/sabaty. Mým záměrem je svou prací propojovat spiritualitu s praktickým životem tak, aby byla zřejmá významnost a patrnost duchovní stránky člověka pro harmonický život.

Sabat je pojem, který svým významem označuje dobu, kdy je potřeba odpočinku od všedních činností. V různých zvycích, tradicích a náboženstvích jsou situovány na dobu, která vychází ze souladu s cykly luny, ročních období, působení planet. Sabat jinak také šabat a nám známé šábes je jasným vyjářením, že tělo potřebuje čas k regenaraci ať už formou odpočinku či zábavy. Jednoduše řečeno jde o to, dělat něco jinak než obvykle děláme.Je potřeba jakéhosi bonusu a zvláštnosti, abychom znovu zažehli sexuální a tvořivou energii, pro plodný život v hojnosti. Není od věci nazývat tyto dny svátečními, znovu to jen zdůrazňuje důležitost pravidelného oddychu od všedního života.

Tarot můžeme brát jako zrcadlo přítomnosti, minulosti i budoucnosti. Je možné se jeho symbolikou zabývat do hloubky pro posun na životní cestě. Působí nejen jako nástroj ke čtení, také má svůj magický vliv, jehož působením se dějí někdy až mystické události, které nás nutí přiznat platnost i věcem/bytostem/dějům, jenž jsou pro naše fyzické smysly nerozpoznatelné.

Bude to studium za pochodu, které můžete podstoupit se mnou. Jak bude vše probíhat nevím ani já, zůstávám v důvěře v proud, do kterého jsem tímto naskočila. Jediné, co vím a chvíli mi trvalo se s tím popasovat je, že toto učení/cesta má svůj název. Je to CESTA ČARODĚJKY. Tak to ke mně přišlo a tak to nyní přijímám.

 

HVĚZDA - HROMNICE/ IMBOLC

Hvězda ve vztahu k sabatu Hromnice/ Imbolc

Přemýšlela jsem, která karta se nejlépe hodí k Hromnicím. Nakonec jsem zamíchala karty a nechala, ať ony samy promluví. K mému velkému překvapení a zároveň uspokojení vyskočila z balíčku karta Hvězda. Tak se podíváme, jaké poselství chce karta Hvězdy sdělit.

Hvězda je kartou příslibu ochrany a oznamuje náhodné a šťastné příležitosti.  Náhodné zde znamená, že se jedná o šance, které jsou nasnadě, je možno se po nich jen natáhnout, ale je zde podmínka vynaložení určitého vlastního úsilí. Není to úsilí, které by vyžadovalo dřinu, spíše se jedná o předchozí dlouhodobé zaměření na určitý cíl a to si vyžádalo tréninku v trpělivosti. Tato přestálá trpělivost má být nyní oceněna. Ovšem vše se děje za předpokladu, kdy se člověk ke změně rozhodne, bez toho, aby dělal závěry o reálných možnostech. Nabízená příležitost může být využita nebo také pokud se člověk necítí ke zlomovému rozhodnutí dostatečně silný, může být tato šance ponechána na později. To znamená, že člověk ucítí její působení, vnímá, že mu svitla naděje a využije ji k něčemu, v čem si přeje posun, rozuzlení, povznesení. Nemusí to znamenat konečné splnění přání, ale to, že bylo ve věci dosaženo určitého vítězství je zřejmé.

Může se jednat o řešení nejasných záležitostí skrytých za závojem nevědomí. To znamená, že člověk se ocitne v situaci, v které si může připadat lapen a bezmocný a pokud nechá vše na životě, právě Hvězda mu přinese odhalení, průlom a rozhřešení. Víra v to, že se vše děje jak má, je zde velmi důležitá, předurčuje ponechání vývoje na mocnostech přírody.

 Když ve výkladu padne Hvězda, vězte, že se skýtá možnost k významnému rozsvícení sebe sama. Ovšem vždy je třeba brát na zřetel místo, z kterého vycházíte. Jiné poselství přináší tomu, kdo je ponořen ve vlastní temnotě nedostatku, díky níž se cítí v nějaké sféře nedostatečný nebo se mu čehosi nedostává. Nemusí to pro něj znamenat a většinou také neznamená, že vše končí, spíše vnímá v energiích kolem sebe jakési posunutí k naplnění žádaného. V reálu to znamená, že člověk cítí, že se ve věci něco událo a často hledá kolem sebe důkazy, ty ovšem ještě nejsou vidět. To je právě ta chvíle, kdy je zkoušena důvěra v záměr. Hvězda pouze naznačí, že došlo k určitému prosvětlení, prosvícení, rozbřesknutí a to lze energeticky vnímat a člověk se může radovat. Obyčejně pak se ocitá ve zklamání z neprojevení ve hmotě, což jen znamená, že se musel do temnoty ještě vrátit, aby odčistil další vrstvu pod níž se nachází kýžené přání. Jedná se o otevření se do další úrovně podvědomí či nevědomí, kde se může skrývat zklamání, pochybnosti, nedůvěra, nejistota a pocity promarněné příležitosti. Kdy se jedná o poslední vrstvu nikdy nelze s přesností říci, ale takovým nepsaným zákonem je, že před koncem se vše velmi zhorší a vypadá to, že se člověk ocitl na počátku, tam kde poprvé procitl.

Docela jiné sdělení přináší Hvězda člověku, který již nabyl pocitu dostatku, dostatečnosti a cítí hojnost kolem sebe. Zde zvěstuje, že v tom čeho bylo již dosaženo, přichází šťastné vyvrcholení, jakýsi vrcholný projev. Tedy i v materiálním světě může zaznamenat úspěch a vidět hmatatelné výsledky. Vnitřně intenzivně vnímá pocit naplnění, i když jeho reálný projev je zcela jiný, než očekával. To však nic nemění na tom, že štěstí je plně a radostně prožíváno. Jedná se o případy, kdy dojde k překvapivému zhoršení ve chvíli, kdy člověk začal nabývat dojmu navracejícího se štěstí. V mžiku se ocitá na domnělém dnu a netuší jak jednoduché je se odrazit a stoupat. Nevidí, že cesta vzhůru je volná, netuší, že i přesto stoupá. Pozná to ve chvíli jakéhosi zážehu světla, rozbřesknutí, způsobené shromážděním energie pracující v jeho prospěch, v takovém množství, aby mohla být využita k dosažení cíle. To je chvíle nejsilnějšího působení energie Hvězdy, kdy se naděje stává skutečností.

Karta Hvězdy nepřímo vyjadřuje poselství Hromnic,Imbolku. Energie tohoto sabatu s různými názvy je velmi podobná. Lidé v předkřesťanských dobách pořádali oslavy a obřady, jelikož tradice jim byla důkazem hloubky smyslu jejich počínání.

O tom jak lidé využívali energii sabatu Hromnic, bude další povídání.

Libuše Malinová

JEDNA Z CEST

JAK ZAČALA CESTA ČARODĚJKY

Delší dobu pozoruji, že vše čeho jsem v životě nabyla a vyvstala z toho jakási moudrost, se ve své konečné fázi potřebuje ukotvit ve fyzické hmotě, tedy i v těle. Vše se potřebuje sladit, sjednotit. A s tímto přichází mnoho odpovědí na letité otázky.

Před několika lety jsem pozorovala u sebe zajímavý jev. Vždy po vánočních svátcích jsem se vyjadřovala o období po vánočních svátcích, jako o loňském roce. Lidé mě opravovali s tím, že ještě není nový rok a smáli se mi. To se opakovalo několik let a v roce 2016 přibyl i pocit, že po svátcích, začal nový rok. Myslím tím po šestadvacátém prosinci. Nějakým způsobem jsem tehdy poprvé narazila na informaci o slunovratu a od té doby, aniž bych znala důvod, jsem pocitově vnímala období slunovratu jako počátek Nového roku. Nikdy jsem si tento svůj nový vjem neuměla vysvětlit, smířila jsem se s tím, že to tak prostě mám.

Vysvětlení se mi dostalo až letos. Nebo loni? Prostě v období zimního slunovratu 2019. Opět přišel známý pocit, že starý rok skončil a také niterný prožitek zlomového bodu. Intenzivněji než kdy jindy mnou pulzovala nová, živelná energie a rozbíjela vše, co považovala za překážku. Chvála bohu to nebylo tak trýznivé jako dříve a navíc vše probíhalo rychle a krátkodobě. I radost začala být radostná, konečně pozbyla své mdlosti posledních let. Radostná byla i skutečnost, že jsem pod stromečkem našla Taroty Zelené čarodějky, netušíc co se právě odstartovalo.

S velkou zvědavostí jsem karty rozbalila a těšila se z krásných obrázků, ale chyba lávky. Okouzlení chladlo, až vychladlo. Prohlížela jsem jednu po druhé a hledala to uchvácení, tu vášeň, dříve to tak vždy bylo!. Tady nic, jen jakože…hm hezké, ale…. nějak na mě nemluvily.

V noci, když jsem byla sama, znovu jsem je prohlížela. A opět cítila jen zklamání. Ještě se mi nestalo s žádným tarotem, že bych jej vnímala tak chladně, věcně a hluše. Knížka ke kartám byla v angličtině, takže pro mě jakoby nebyla. Seděla jsem, přemýšlela a tu mě napadlo, že mám v mobilu aplikaci překladače s funkcí skenování. Naskenovala jsem hned popis jedné karty z knížky. A žasla jsem. Poprvé v životě se mi stalo, že karty na mě nemluvily z obrázků, ale z šíleného googl-překladu. No světe div se! Stačilo slovo a obraz na kartě ožil. Cítila jsem, že to je ono, to je to, co jsem očekávala! Najednou se ve mně rozlilo teplo a já věděla, že jsem se vrátila domů. Neuvěřitelné! Netušila jsem proč, ale cítila ten pocit jasně. A to jsem absolutně ještě netušila, že se začala moje cesta čarodějky. Nebojte se, nestává se ze mě čarodějnice. Tak zní název mé cesty blíže k matce přírodě. Čeká mě práce s cykly, ročními obdobími, magie přírody, bylin a zvířat. To je ten bod zlomu, to je to nové. Aplikace moudrosti do hmoty. Protože je sice úžasné, že jsem se naučila orientovat se ve svém nitru, vidět sebe v jiných a jiné v sobě, rozumět systému, ale nyní je třeba rozpoznat sebe v PŘÍRODĚ. Protože příroda je mocná čarodějka.

 A abych došla také k vysvětlení toho, proč vnímám nový rok dříve než kalendář? To nechám jako pokračování na příště.