MOUDROST VHLEDU

19. čvn, 2021

A máme tady Letní slunovrat. Dost převratná energie. Už to, že působí jako dobíječka energie je samo o sobě velká síla. Dále tady máme polovinu roku. Mnhokrát jsem psala, že pro mě rok končí Zimním slunovratem a nový se rozbíhá později, tak kolem Hromnic. V mezidobí, které to vytváří jakoby udávalo směr na celý nový rok, ale hlavně první půlrok, právě do letního slunovratu. Je zajímavé to sledovat. O zimním slunovratu mi přišla zpráva, že už se nevrátím do svého zaměstnání. Přišla shůry ve formě intenzivní zaplavující energie a já v té chvíli věděla, že je to absolutní pravda. Vše se opravadu odehrálo tak, že jsem ze zaměstnání odešla. Byla jsem vedena plně se věnovat spiritiální činnosti, aniž by přícházely dallší utvrzující informace, že jdu správně. Jediným potvrzením pro mě byly a stále jsou číselné symboly, moje tělo a intuice.

A tak to jde do teď. Jsem stále vedena, naučilo mě to naslouchat intuici, signálům těla, pocitům, emocím, stachům, energiím. Nemůžu jinak, protože mé vedení neboli moje moudřejší Já je nekompromisní k neuposlechnutí. Okamžitě mi dá poznat, že já vím houby.

No o tomto letním slunovratu probíhá u mě něco, co bych mohla nazvat, žití bez jistoty, důvěra v Boží moc a ochranu a ponor do přítomnosti. Je to opět náročná škola, zatím nebudu psát podrobnosti, protože vůbec netuším, jak vše dopadne a kam to směřuje. Vím jen, že to bude pro mě zase to nejlepší. To je jediný fakt, o kterém vím. Ovšem nevím, zda se to bude líbit i mě v kůži malého já s netrpělivým a stále ještě bojácným egem. 

Takže pro mě je to totální převrat života, kdy nemám v ničem jistotu, protože to nemůžu ohlídat, kontrolovat, pojistit, prostě nic co by pro mě tvořilo záruku do budoucnosti. Zatím věci vypadají hodně na hraně a v riziku. Tak mi držte palce, ať to ve zdaví a bez újmy přežiju. Pokusím se postupně dál referovat o tom, co se bude dít. 

 

 

15. čvn, 2021

...

15. čvn, 2021

 

V posledních týdnech to bylo zase rodeo nebo spíše tobogán nálad, skluzů, vyčerpní, zastavení, brždění, zdržování.....

Noo, ale je to tu přátelé. Láme se opět další pevná obruč nesvobody. Venku to není tolik vidět, ale uvnitř proudí sladké osvobození. Po kolikáté už, si člověk myslí, že je to za ním. Ale tačerstvost tu dlouho nebyla, tak si to užijme. Ve vzduchu je zase nová energie, vůbec netuším, co přinese, protože už to známe, člověk je nadšen, očekává zázraky a pak přijde to překvapení. To, co vůbec, ale vůbec nečekal a co by jej ani ve snu nenapadlo. Jsem hodně napnutá a nepřijímám nic, než něco velkolepého. Je čas nespokojit se s málem, ale uvědomit si své právo na cokoliv. Proto se učme být neskromní a nenechat se odbýt náhražkami a polovičatostmi. Bylo do nás vloženo právo na to nejlepší a myslím, že je nejvyšší čas toto uvědomění v sobě probudit a upevnit. 

Vložím sem úžasná slova, která mě vždy poskytnou útěchu, když ztrácím víru. (nedávno mi tento text poslala kamarádka a přitom nevěděla, že se vždy právě k tomuto obracím)V těchto slovech je skrytě obsaženo naše právo na "božský život".

Ježíš řekl svým učedníkům: "Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Buď jednoho bude zanedbávat, a druhého milovat, nebo se bude prvního držet, a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu.

Proto vám říkám: Nedělejte si starosti o svůj život, co budete jíst, ani o své tělo, do čeho se budete oblékat. Což není život víc než jídlo a tělo víc než šaty?

Podívejte se na ptáky: Nesejí ani nežnou ani neshromažďují do stodol, a váš nebeský Otec je živí. Copak nejste o mnoho cennější než oni?

Kdo z vás si může svou starostlivostí prodloužit život o jedinou chvilku? A proč si děláte starosti o svoje oblečení?

Pozorujte polní lilie, jak rostou: nelopotí se, nepředou - a říkám vám: Ani Šalomoun v celé své nádheře nebyl tak oblečen jako jedna z nich!

Jestliže tedy Bůh tak obléká polní trávu, která dnes je, a zítra se hodí do pece, čím spíše vás, malověrní! Nedělejte si proto starosti a neříkejte: Co budeme jíst? nebo: Co budeme pít? nebo: Do čeho se oblečeme? Po tom všem se shánějí pohané.

Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete. Nejprve tedy hledejte Boží království a jeho spravedlnost, a to všechno vám bude přidáno. Nedělejte si proto starosti o zítřek, vždyť zítřek bude mít své vlastní starosti. Každý den má dost svého trápení."

 

Srdečně děkuji všem, kteří podporujete mou tvorbu a tím mi poskytujete motivaci do dalšího sdílení.

 

 

7. čvn, 2021

V životě přichází mnoho momentů, kdy se něco chystáte udělat, jelikož se vám jednoduše chce. Ani o tom mnoho nepřemýšlíte a chystáte se konat. Ale vzápětí se rozhodnutí chopí rozum, vyhodnotí situaci jinak a přiměje vás změnit původní záměr. Téměř ihned jakmile jednáte z nového rozhodnutí, se přihodí něco nemilého. Proč? Protože jste vystoupili z rovnováhy, v které vás drží vaše vyšší, moudřejší já a neuposlechli jeho intuitivního sdělení či vedení. Jeho sdělení je nenápadné, jemné, přirozeně se linoucí a často se zdá, že nemá logické opodstatnění, proto jej můžete lehce potlačit a nahradit čímsi rozumnějším. Tímto se učíte novému bytí a konání v harmonii. Proto je vždy lepší následovat ten první nenápadný podnět, i když k němu nemusíte mít racionální důvod a tím se vyvarovat nepříjemností, kterým jste neustále vystaveni.

 

 

18. bře, 2020

Všude je plno koronaviru a celý svět tím žije, ovšem každý po svém. Nebudu psát o ostatních, chci sdělit, co mě se honí hlavou.

Už několik dní jsem cítila divný pocit, neumím jej pojmenovat, ale můžu jej srovnat s nepokojem, rozmrzelostí, pocitem chladu, odcizení a ponurosti. Říkala jsem si, že je to určitě následkem dění kolem koronaviru, ale bylo mi divné, že strach jsem necítila. A mně, když je něco divné, tak dlouho po tom jdu, až na to přijdu.

Tak za prvé. To, že se opravdu něco děje musí být jasné i tomu největšímu pochybovači. Na to, o co jde, existuje spousta názorů, domněnek a konspirací. Tohle moje psaní se dá také zařadit do fronty konspiračních teorií. Nevadí. Jen upozorňuju, že jde čistě o mé vysvětlení, mého vnímání, dojmů a pocitů a kam to kdo zařadí je jeho věc. Netvrdím tady, že jde o všeobecnou pravdu, je to moje pravda. A proč je to pro mě pravdou? Jelikož na základě několikaletých zkušeností se řídím svými senzory, radary jednoduše signály mého těla a intuice. Už pár let takto žiju. Moje osoba je řízena vyšším systémem, který nejen řídí, ale zároveň zabraňuje tvorbě negativních myšlenek a scénářů. Pokud myslím negativně nebo nepravdivě přijde nazaměnitelná reakce těla. Je mi zle jako prase. Omlouvám se za použitý výraz, ale prostě když se to takto lidově řekne, vyjadřuje to přesně ten stav. Pak už mi nezbývá, než v sobě zapátrat, jaké přesvědčení jsem přijala za své a neharmonizuje s mým systémem, naopak jej rozhodí. Já tomu říkám, že jsem uvěřila lži. Myslím to tak, že v ten okamžik věřím něčemu, co působí na celý můj systém jako otrava jedem. Mnohokrát jsem o tom mluvila ve svých příspěvcích, ale stále mám dojem, že to není pochopeno, že lidé tomuto stále málo rozumí nebo tento proces ve svém systému ještě nevypozorovali. Pro mě je to na jednu stranu obrovskou pomocí, na druhou je někdy dost těžké být třeba půl dne v nesnesitelném stavu otravy. 

Když se mi podaří nalézt svou pravdu nebo nepravdu, které jsem uvěřila, přichází okamžitě rozjasnění, úleva, radost a vědění. Ruku v ruce s pravdou, kterou jsem právě objevila jdou informace, které nejen doplňují, ale zároveň vysvětlují. Okolnosti dostanou smysl a najednou vidím i za roušku tajemství, které vše zahalovalo.

V té chvíli je mi jedno, že pravda, která mi přinesla úlevu nekorsponduje z reálným děním. Je mi to naprosto fuk, protože nejdůležitější je úleva, kterou přináší. Někdy si tuto objevenou pravdu opakuji několikrát po sobě a naplňuju své nitro jejím očistným účinkem. Mou pravdou může být i to, že přesně pojmenuji jaké lži jsem věřila a dokola si opakuji: " To je lež, že... Často mi řečené přijde k smíchu, je mi to směšné jakoby bez důvodu. Takže z toho je jasné, že pro můj systém je to ozdravné, i když třeba v té chvíli neznám důvod toho proč je mi to směšné. Člověk si připadá trochu bláznivě, směje se něčemu, co směšné vůbec není, ale úleva a radost, kterou to přináší je důkazem, že narazil na zdroj/příčinu.

Abych s vrátila ke svým pocitům, o kterých píšu na začátku, tak nyní chci vysvětlit jaká pravda mě oblažila, co mi přineslo úlevu v souvislosti s koronavirem a pocity, jenž ve mně vyvolává. 

Vím, že když je mi něco divné, tak to je pro mě jinak, než to obecně vypadá. Zamyslela jsem se nad tím, co je to, "to divné". A blesklo mi hlavou. "Koronavirus je jedna velká lež." Okamžitě přišlo rozjasnění, jakoby se světlo nade mnou více rozsvítilo, věci kolem dostaly výraznější obrysy, barvy se rozjasnily a po těle se mi rozlévalo teplo úlevy. Radost, která mě prostoupila mi vyvolala ihned dobrou náladu a začaly přicházet informace. Jaké to jsou informace nechci zde psát, jelikož vnímám, že jsou vyloženě pro mou informovanost a pro jiné mohou být zavádějící. Hlavní je, že věta mi pomohla k úlevě.

Důvod proč to tady píšu je ten, že každý, kdo se cítí nepříjemně v souvislosti s čímkoliv, si může pomoci obdobným způsobem jako já. Není důležité, zda to, co vám uleví je reálné, zda vám to přijde nesmyslné, účelem je dojít k úlevě, tak je hloupost toho nevyužít. Přijatou pravdu nemusíte brát výhradně jako skutečnost, stačí, že vám přinese úlevu. Já se nadále chovám tak, jak potřebuje realita, nosím roušku, rukavice, téměř se pohybuji jen do práce a domů, v obchodě jsem za pět dnů byla jednou, patřičně vybavena. Vím, že ať je to s koronavirem, jak chce, já se budu chovat tak, abych vědomě neohrozila ostatní.

 A ještě k té lži, která působí jako otrava. Kdysi byla naší neblahou pravdou, ale nyní už je vše jinak, proto působí jedovatě na organismus. Ten ji vyhodnotí jako jed a systém vyšle varovné signály a zahájí obranný proces. Na nás je vědomě se zapojit rozumem a propojit jej s pocity. Dnes už je naše pravda jiná.

Libuše Malinová

PS: Samozřejmě, že je pro mě důležité, co se děje kolem mě, ale stejně důležité je pro mě, co to ve mně vyvolává a proč. Stále mám dojem, že technika, jestli to tak můžu nazývat, by mohla pomoci mnoha lidem, proto mám občasné tendence o ní psát.Nejsem si jistá, zda vše srozumitelně vysvětluji, tak pokud by někdo chtěl vědět víc, napište mi na email libusemalinova@centrum.cz

 

Se lží pracuji od roku 2017 a první článek, který jsem napsala o tomto tématu je zde: http://harmonickyprostor.simplesite.com/431514931/5812759/posting/strádání-si-způsobujeme-lží-kterou-žijeme