9. dub, 2021

PODPORUJETE DOBRO ČI ZLO?

Drazí přátelé,

chci vám sdělit, že jediným závěrem, ke kterému jsme vždy došla je: Jedině dobrem dojdeme ke svobodě a radostnému prožívání života. Boj za mír se už nevyplácí, možná dříve takto bylo čehosi dosaženo, ale dnes je každý boj podporovatelem zla.

Všude tam kde podporujeme zlo, udržujeme jej ve svém světě, ve svém vesmíru. A vězte, že to občas děláme všichni.

Každý někdy podlehne vnějším událostem a ty jej aspoň na nějaký čas stáhnou do své temné moci. Někdo se rozzlobí, pak se z něj vylévají zlá slova, energie kolem něj se stane pichlavou, ta pak propichuje ochrannou vrstvu, která jej stále obaluje a chrání klidem. Tím se otevírá vstup pro zlo, které je z jeho energie živo.

 Bez nás by zlo bylo ničím!

Jiného zase může prostoupit strach až děs a hrůza, když poslouchá či čte zprávy z médií, bojí se o sebe, o své blízké najednou se jeho energie stáhne, doslova smrští a on je tak přístupný energii zla, která jej okamžitě zahaluje a ovládá. Pokud si nějakým způsobem neumí energii pozvednout, jeho vlastní vyzařování se smrskne a skomírá a on tak sebe nemůže chránit a je vystaven silnějšímu okolnímu vlivu. Není ve své energii, není ve svém světě a velkou silou na něj doléhá cizí energie, a pokud je zlá, tím hůř.

Jednoduše, pokud jakýmkoliv způsobem necháme na sebe působit zlo, živíme jej.

Nejsem slepá, vidím, jak jsou porušována lidská práva, jak nám chtějí mrzačit děti, už jen tím, že bychom je měli dobrovolně vystavovat jakémukoliv nebezpečí, jak se z masmédií valí hrůza a děs, otravuje vzduch a lidskou mysl. Je to neskonale obrovská manipulace udržet nás v nízkých energiích strachu, abychom ani chvíli nepomysleli na to, že my sami jsme schopni disponovat velkou silou, vzít si svůj díl zodpovědnosti do svých rukou a tohle vše zvrátit v dobro. Naopak záměrně jsou nám předhazováni různí spasitelé, slibující záchranu pomocí restrikcí, když se jim dobrovolně podvolíme. Všeobecně nám je bráněno, abychom si třeba jen na okamžik uvědomili, že jsme svobodné bytosti, vybavené obrovskou silou, jejíž zrod a projev podporuje silný proud energie dobra a světla proudící a stále sílící, na naši planetu.

Toto vše svádí k boji nebo k ustrnutí a stažení se ve strachu. Nedělejme to sobě a nedělejme to jiným! Přestaňme živit zlo!

Věřte nebo ne i mezi těmi, koho možná nazýváte přáteli, dobrými lidmi nebo obdivujete jejich velkolepost, jsou takoví, kteří se zaměřují na jednotlivce, doslova se na ně energeticky nalepí, aby se tito nemohli projevit ve své síle. Netuším, jestli jsou si tito jedinci vědomi, co způsobují, ale jasně vidím, že jim to zajišťuje jakési osobní, často i materiální zabezpečení. Jejich zbraněmi jsou přesvědčivá až magicky působící komunikace, vzezření vyzařující líbivost až okouzlení a projekce zdání šťastného života. My jim pak lehce podléháme, protože toho tolik vědí, mají tak úžasné dary a působí velmi imponujícím dojmem. Jsme jimi tolik poblázněni, že si nevšimneme slabého hlásku intuice, varujícího před nástrahou. Necháme se lapit, jeden druhý, třetí ….tisíce a nasloucháme zbožně tomu, co hlásají. Jejich úlohou je odvádět nás od pravdy, od nás samých a oblbovat nás zavádějícími informacemi, nasměřovat nás klamným směrem, aby zdrželi náš postup k sobě sama. Nejsme ani v tomto bezmocní, disponujeme smysly, které se chovají jako radary a zachytí varovné signály. Také naše těla okamžitě odhalují pravdu a reagují jakousi vnitřní nepohodou. Máme vždy pomoc našeho systému, šanci nenechat se obalamutit, stačí jen důvěřovat signálům, které vysílají. Protože oni se vždy prozradí a to mnoha způsoby. Nebudu tyto způsoby vypisovat, protože by mohlo dojít k záměně s lidmi, kteří si řeší nějakou svou temnou stránku či jsou v nějakém směru ještě nevyzrálí a mohou se projevovat podobně. Tak jak tedy můžeme tyto manipulátory bezpečně rozpoznat? Jednoznačně podle očí! Při pohledu do nich máme pocit, že cosi není v pořádku a to by nám mělo stačit, abychom si dali pozor a také abychom nepodezřívali každého, kdo je úspěšný či komunikativně zdatný.

Co tedy dělat? Jasně, že vidět, co se děje, ale stále si uvědomovat, že to stačí, netřeba bojovat a když tak jen v sobě učinit rozhodnutí, že toto ve svém životě nechcete, nesouhlasíte s tím a šlus, to je celé!

Pokud i tak ucítíte, že máte něco podniknout a bude to vycházet z energie klidu a vnitřní jistoty, nejspíš to udělat máte, zřejmě je pro to ta pravá chvíle.

Říká se, že Češi a Slováci jsou krotké národy a vše si nechají líbit, hodně řečí někdy bitka, ale skutek utek. Já si však myslím, že to tak není, jde o cosi jiného, co nás nepouští do otevřeného boje a pomstychtivých činů. Je to vliv předků, cosi, co je stále v našem DNA a to něco si je vědomo účinného a funkčního vlivu právě takového chování. Přesně tímhle způsobem zlo nepodpoříme, a když tak jen málo. Nejde se tvářit, že zlo neexistuje, naopak dávejte najevo, že o něm víte, ale nenecháte si jím kazit den!

Další věc, která mocně funguje, je propojování. Propojujte se s jinými lidmi jakýmkoliv možným způsobem. Sdílením čehokoliv, co podpoří energii radosti, hojnosti, povzbuzujících informací, ať už jde o peníze, potraviny, šatstvo, různé výpomocné předměty prostě cokoliv, co posílí propojenost lidí v lásce a dobrotě. Oddělili nás od ostatních, protože je známo, že v jednotě je síla a proto spojujte, propojujte, jak se dá! Dávejte, cokoliv můžete, posunujte to dál s radostí, že se právě podílíte na propojování, což na rovině energií znamená, že posilujete energie zhmotnění nového, lepšího světa. Jakou energii do propojení vložíte, takový svět tvoříte. Časem se bude tato propojenost projevovat v komunitních uspořádáních, lidi svede dohromady stejná podpůrná energie a tyto komunity se stanou silnou pojistkou v propojení lidského řetězu dobra. Tyhle vize jsou již na energetické rovině hotové, chce to jen čas, kdy dojde k jejich zhmotnění. Předobraz, který je vždy nutný k manifestaci je ve hmotě dávno funkční, což sami můžete někde zahlédnout, zaslechnout, co se síly komunit týče.

Neztrácejte hlavu, držte svou sílu a pevnou vizi dobra, stejně se to vše děje jen proto, abychom byli v budoucnu připraveni na vše, ale žili v lásce, míru a propojenosti.

LM