19. bře, 2021

CO PŘINÁŠÍ JARNÍ ROVNODENNOST

 

V sobotu 20.3. 2021 máme jarní rovnodennost, což znamená, že světlo i tma se ocitají v rovnováze. Nikdo nemá tento den navrch a další dny bude světlo sílit. Končí nadvláda temnoty. Nyní musí na nějaký čas ustoupit před silou světla a předat mu vládu. Světlo znamená zviditelnění, jasnost, růst, vítězství, oživení, akci, zrychlení a v neposlední řadě odhalení temných míst. Netuším, co se bude ve světě dít, ale je jasné, co se děje v nás a v přírodě.

V přírodě vidíme probouzející se život, a protože je příroda naším vnějším vyjádřením, tak lze správně odhadnou probouzející se nový život čehosi i v našich nitrech. Bude to něco, co bylo zaseto v loňském roce, přes zimu to krásně odpočívalo, na Hromnice trošku vykouklo, ale brzy se zase schovalo, protože nahlédlo, že ještě je zima a není ten správný čas. Každý sám cítí, o co se u něj jedná a také silně vnímá stoupající tlak čehosi, co chce ven. Tak jako se nyní probouzí nové rostlinky k životu i v nás roste zasetý záměr. Ani rostlina netuší, jak celý ten růst bude probíhat a jen matně v sobě cítí svou dokonalou velikost. To ji však nebrání, aby trpělivě v souladu s okolím sílila a stoupala výš a výš. Nepochybuje o sobě, neptá se, jak to udělat, aby vyrostla do svého největšího potenciálu, jen tiše JE. Nebojí se, že nebude, co být má, ví, že nic jiného být nemůže.

Tansformace nás zavedla do ohromných hloubek, odkud jsme navnímali odkazy předků, jasněji uviděli pravdivou minulost a to vše nás přiblížilo k nám samým. Jen pravda umí osvobozovat, proto je dobré si uvědomovat vlastní pravdu a stále více se po ní pídit. Pravda je to, co každého přitahuje k vlastnímu jádru, kde se nalézá to hlavní gró. S každým odhalením se přibližujeme ke své pravdivé existenci, k tomu kdo doopravdy jsme. Všude kolem je nyní vidět odhalující se lež a možná nás to rozčiluje a pobuřuje, pak lehce přehlédneme, co je nad slunce jasnější. Tak dlouho se chodí se džbánem na vodu, až se ucho utrhne. Odhalení pokřivenosti znamená vždy energetické narovnání. Na venek je všude vidět lež, ale v skrytu probíhá narovnání. Takže v důsledku, podle tohoto přírodního zákona, se děje vše pro to, aby mohlo nastat vyrovnání, narovnání, růst a odhalení pravé podoby. Jinak řečeno odhalení vlastní, individuální autentičnosti.

Každá lež, kterou v životě máme, způsobuje pokřivení, potlačení a svazuje nás. Zasahuje nám do všeho a vše nám křiví. Čím více odhalujeme sebe v pravé podobě, tím více nám jiní nemohou lhát a podvádět nás. Stačí, když se soustředíme na sebe, na to abychom byli, co nejvíce pravdiví, abychom sami sobě ujasnili, co chceme a prověřili ze všech stran, zda je to opravdu to pravé, co chceme. A že pravda světem vládne, i když se ukazuje opak, je znát na jednotlivých lidech a není jich zrovna málo, jen nejsou tolik vidět a slyšet. Lež na sebe potřebuje poutat pozornost, dělá rámus, může až oslňovat a působí rozladění. Vyvolává strach, nadměrné nadšení, nervozitu, přichází náhle a je destruktivní. Pravda je tichá, klidná, nenápadná, jeden by si ji málem nevšimnul, ale oblažuje, uvolňuje, harmonizuje a pozvedá. Přináší radost, spokojenost a klid.

Proto je ve světě tolik neřádu a chaosu, jako když vymetáte starou půdu, dělá se úklid a pořádek a s přibývajícím světlem na to všechno bude ještě více vidět. Možná až usedne zvířený prach, se všem bude lépe dýchat. A ti, komu se úklid půdy nezamlouvá, budou vymeteni jako pavouci.

Po prvním úplňku za rovnodenností nás čekají velikonoce. Jsou to svátky oslav jara, plodnosti, nového života a omlazení, a protože tím, jak se více dostáváme ke své přirozenosti, také příroda nás samovolně bere pod svá křídla, tak je nasnadě, že nejen v ní, ale i v našem prostoru, vnitřním či vnějším, musíme cosi stejného zaznamenat. Ať už je to v tom světě jak chce, nenechme se stáhnut do bažiny strachu, lží a pomstychtivosti, protože, když jsme si vědomi, jak působí pravda, tomu co je lživé neuvěříme.

LM