6. úno, 2021

CO SE TO DĚJE 6. 2. 2021

 

V tomto období velmi působí emoce, které jsou rozjitřené děním v okolí každého a vlastně celosvětově. Přináší to několik působností. Lidé se mohou cítit velmi vystrašeni, ale zároveň inspirováni. Záleží na každém jedinci, kam se rozhodne věnovat pozornost.

Někteří prožívají smutné období a to je velmi ovlivní. Jsou to okamžiky, které nelze změnit, přijdou a stanou se. Někdy a pro někoho je velmi potřebné procítit emoce, které vnímá jako nepříjemné, jako čas zkoušek a trápení. Člověk může prožívat nejasnost, neví kudy kam, vše se zdá smutné a depresivní. Tento stav bude trvat tak dlouho, dokud každému nedojde, že věci nejsou takové, jak vypadají. Může velmi pomoci, když si řeknete „Nevěř všemu, co vidíš. Není to tak, jak to vypadá. Dávej pozor, jestli to, co slyšíš, ti přináší klid, pokud ne nevěř tomu. Nalezni to, co ti klid přinese.“ Nebo něco v podobném smyslu. Hlavní je se nenechat stáhnout do špatné nálady až depresí. Jisté je, že co přijít má přijde stejně, ale důležité je si stále uvědomovat, že záleží na mém postoji, jaký k dané věci zaujmu.

Dále je vše umocněno působením energií zrady, podvodu, okradení, úskoků a nečestnosti. Je to jediný způsob vedoucí k odhalení a provedení nápravy. Doposud tyto věci byly zkreslovány a jejich pokřivenost skrývána, ale nyní sílící působení intuice u každého napomáhá k odhalení, uvědomění, zda to takto chci nebo nechci a následné nápravě ve vlastním systému. Aby k této nápravě mohlo dojít je zapotřebí, aby se tyto zlé věci ukázaly v celé své ošklivosti. Člověk přece musí vědět s kým nebo s čím má, co do činění. Pak teprve může zaujmout správný postoj a postavit se k řešení čelem.

U těch, kteří mají již rozkryto a vyjasněno, dojde k odhalení vnitřní krásy ve smyslu projevení doposud skryté kreativity, mají možnost nebo je to spíše nevyhnutelností, přijmout do života tvořivou sílu a konat nádherné věci, činy, prožívat zázračné dobrodružství této magické tvůrčí síly. Konečně se dostávají ke zhmotňování snů, vnímají vnitřní oheň vedoucí ke kreativnímu tvoření, hojnost tvůrčí energie je naplňuje nemizící radostí. Tato kreativní energie jakoby proudila v těle spolu s krví do každé buňky těla. Nyní se dlouho toužebně očekávané stává skutečností. A opravdu se to děje. Tito lidé jsou nyní významnou pomocí pro ty, kteří prochází emocionálně těžším obdobím. Není potřeba, aby se spolu setkávali, jelikož tato energie je již natolik obrovská, že zasahuje planetu a pozvedá kolektivní vědomí. Ovšem setkávání s těmito lidmi vše jen umocňuje a průběh nešťastných momentů zkracuje, odlehčuje a zároveň poukazuje také na to, že i v těchto okamžicích je ukrytá krása.

Tvůrčí energie je energií tvůrce vesmíru. Je to dokonalá magie. Právě magie byla vždy dehonestována, špiněna, očerňována, stavěna do role čehosi špatného, hříšného, zakázaného s varováním postihu a trestu. Proč asi? Jde znovu o pokřivení čehosi, co má být ku prospěchu lidstva a šancí na jednodušší a lehčí život. Umění magie přichází s uvolněním kreativní síly. Mohla bych zde uvést varování před možností zneužití této síly, ale vím, že člověk, který dospěl k harmonii a propojení s tvůrčí energií božství, toho již není schopen. Nemá důvod, jelikož VÍ, že nyní má NEJVÍC, co kdy měl a může prospět NEJVÍC, jak kdy mohl. Toto je reálná skutečnost umožňující tvorbu NOVÉHO SVĚTA. Každý jedinec s probuzenou kreativní silou a propojením s božstvím je veden duchem. Toto vedení působí přesně a směřuje člověka jen k tomu, co je ku prospěchu jemu a celému lidstvu. Otevřeným srdcem tito lidé manifestují to nejhezčí, co si v sobě nesou, praktikují tak magickou práci ve světě. Působí takovou přitažlivostí a odvahou, která podprahově inspiruje jiné a tito mají tendence se s nimi setkat nebo je oslovit, aniž tuší proč. Znovu zde podotýkám, že to není potřeba, jste jen přitahováni energií, která je vám blízká, řekla bych až vlastní a tím ji rozpoznáváte a učíte se jí disponovat. Tomu ovšem předchází transformační soubor procesů a hlavně část odhalování vlastní bolesti na srdci, aby toto očištěno a rozzářeno mohlo manifestovat a realizovat svá přání a sny a tak vytvářet spolu s jinými NOVÝ SVĚT.

Ještě chci podotknout, že na této praxi se poté podílí celý systém člověka zbaven zátěže minulosti.  Já to nazývám realizací snu srdce, ale s vědomím neoddělitelnosti, co se týče čistoty všech čaker systému. Můj projev je spíše romantický, určen jen těm, kterým se líbí.

LM