21. dub, 2019

SERIÁL TRANSFORMAČNÍCH PROMĚN- ZNOVUZROZENÍ VNITŘNÍHO DÍTĚTE

Konečně nastal ten čas, kdy dochází k propojení obou principů a my se znovurodíme v celistvosti. Vnitřní muž a žena prochází mystickým snoubením, aby vytvořili nový život, nový svět, přivedli na svět vnitřní dítě.

Propojenost neznamená jen zcelení dvou protichůdných částí, ale také novou schopnost tvoření v rovnováze propojení polarit. Nyní se probouzí do radosti vnitřní dítě, cítíme to jako rodící se bezelstnost, soustředěnost, radost, nevinnost, něžnost a jemnost.S novými schopnostmi přichází nové možnosti.

Tímto si procházíme či budeme procházet. Vše, co se neslučuje s těmito aspekty, bude rozpuštěno a odpadne jako suchý list. Možná to bude znamenat další nepohodu, ale již odlehčenější a vědomější.

Spojením vnitřního ženského a mužského principu dochází k zrození nového a to je to tvoření, které použijeme k vytváření nového světa. Ten je jako nepopsaný list a každý si bude psát svou knihu do společné knihovny.

Nyní se proto nelekejme negativních zpráv vynořujících se všude kolem. Jsou to jen vějičky, abychom se nachytali na staré myšlení, bortící se reality. Vezměme je na vědomí jako něco, co je minulostí a chce se připomenout, ale není to již relevantní.

V novém světě je možné všechno, tak to tak taky berme. Jen s dětskou důvěrou, nevinností, pravdivostí a bezelstností je možno jej tvořit. Je zde doba kdy se konečně nekladou meze fantazii, zatím se tomuto umění dětské tvořivosti učíme, proto nevíme jak na to. Nápomocny jsou nám děti se svou čistou duší, všímejme si jejich opravdovosti, důvěry v sebe a v to, co dělají. Nemusíme se nic učit, my to dávno umíme, dělali jsme to, proto se budeme jen rozpomínat. Nechejme to na tělu a vnitřním kompasu a vše půjde tak, jak má. 

Libuše Malinová