27. led, 2018

NĚCO MÁLO Z MÉHO VNÍMÁNÍ PRŮBĚHU TRANSFORMACE

 

Mnoho z nás nyní prožívá velké množství nevysvětlitelných potíží a dějů. Ozývají se zdravotní potíže, o kterých jsme si mysleli, že už jsou minulostí nebo se objevují příznaky neznámé, nevysvětlitelné, naší myslí nepochopitelné jakoby příčiny neexistovaly. Je toho více, popíšu vám své vnímání některých dějů a předám informace, které ke mně chodí jako jejich vysvětlení. Možná, že někteří z vás v tom najdou odpovědi.

Vnímám, že se velmi čistí sexualita ve své zvrácené podobě. Do popředí mohou vyvstávat různá extrémní témata násilí, zneužití, zvrhlosti, oplzlosti, sexuálního chtíče, zvěrstva a oproti tomu cudnosti, panenskosti, nedotknutelnosti, askeze apod. Neznamená to, že jsme něco podobného v životě museli zažít, respektive v tomto životě. Procházíme očistou hloubek celého svého bytí, všeho, co se do nás zapsalo a nyní potřebuje být očištěno, osvětleno, proměněno. Proto se mohou objevovat potíže týkající se naší sexuality, životní síly, lidské důstojnosti, vlastní sebe hodnoty.  Sexualita vypovídá mnoho o naší osobní síle, životní síle, dostáváme se do oblastí, kde byla zlomena, zneužita, pošlapána a doslova z nás vytržena. Můžete prociťovat fyzické projevy na pohlavních orgánech, vně i uvnitř těla, v oblasti podbřišku, břicha, pánve, křížové oblasti. Můžete pociťovat zatížení především v dolní části zad. Také se vám mohou zdát sny, kdy byla doslova znásilněna vaše osobnost, vy sami nebo někdo vám blízký, tím nejstrašnějším způsobem. Zrcadlově to nyní můžeme prožívat různým způsobem. Jedním z projevů může být přibírání na váze nebo naopak rychlý úbytek váhy. Můžete pociťovat a prožívat různé odpory a doslova "sračky", na které okolí a realita jakoby nemá vliv. Také pocity napadání ze strany jiných, stav opozice vůči vašim názorům a projevům, nesouhlas a pocity nepochopení. Stavy marnosti a bezmoci jsou na denním pořádku.

Vnímám, že nyní jde velmi o naši vlastní sílu. Je to proces, kdy se dostáváme do stavu, že jsme na kaši, abychom naše rozbředlé části znovu zcelili, ale již v proměněnou formu. Probíhá důležitá práce spodních čaker, kdy se pročišťuje vše až do dna (Zajímavé, že? DNA) Poznámka: Dno je vždy tam, kde je to nyní možné. Dříve bylo zaměření více na horní čakry, od srdce nahoru nebo lépe řečeno, vše šlo shora od nejvyšších čaker. Dlouho jsme se zdrželi na srdeční čakře a nyní se vnitřní práce, tedy samovolné transformační procesy noří do spodních čaker. Jde o naši moc, sexualitu a kořeny. Čistí se naše životní síla spojená se Zemí, prohlubuje se spojení se Zemí. Připravujeme se na to, abychom se stali tvůrci na vědomé úrovni. Připravujeme půdu pro prostoupení ducha skrze nás do hmoty.

Proto je nyní dobré zaměřovat své činnosti na fyzično, méně již na duchovní práci jako třeba meditace. Procesy probíhající na spodních čakrách podpoříme fyzickou očistou, detoxikací, pití vody či ovocných šťáv, hrubou prací, pokud jsme ji schopni nebo jinými fyzickými aktivitami. Formuje se naše fyzické tělo, proto jsme nyní vedeni spíše k hrubohmotným činnostem.  Stále platí, že každý to máme jinak a tělo si řekne, co potřebuje a srdce vyšle pocit souhlasu, když je to pro nás to pravé. Uklidnit nás může myšlenka, že vše je v pořádku, když nasloucháme svému vedení a řídíme se jeho signály.

Laura Libuše Malinová

PORADNA TRANSFORMACE