CO NOVÉHO SE DĚJE NA STRÁNKÁCH HARMONICKÉHO PROSTORU?

 • SLUNOVRAT - DENÍK

  No o tomto letním slunovratu probíhá u mě něco, co bych mohla nazvat, žití bez jistoty, důvěra v Boží moc a ochranu a ponor do přítomnosti. Je to opět náročná škola, zatím nebudu psát podrobnosti, protože vůbec netuším, jak vše dopadne...

 • VÝKLAD KARET


  Poselství na týden od
  19.7. - 25.7. 2021

 • ČLÁNKY - UMĚNÍ BÝT A ŽÍT V NOVÉM SVĚTĚ

  JAK OBJEVIT SVŮJ NEJVYŠŠÍ POTENCIÁL
  Mým zkoumáním jsem odhalila, že nerozpoznaný potenciál se může schovávat za závislostí jakéhokoliv druhu. Nešla jsem ve svém zkoumání až do těžkých, chorobných závislostí, ale věřím, že bychom jej i tam dokázali odhalit. Protože velmi často je potenciál ukryt za něčím....

Vítám vás přátelé na stránkách Harmonický prostor. Dlouhá cesta vedla k tomu, abych pochopila, že činnost průvodce je mou hlavní životní náplní. Po dlouhém čase opět zahajuji svou činnost, kterou přerušily procesy důležité k tomu, abych byla schopna pokračovat v práci. Tyto procesy spojovaly veškeré vědění nabyté za celou dobu mé osobní transformace, aby se utvářela jakási celistvost a propojenost pro mou práci, ale také můj život. 

Základem pro harmonický život je POZNAT SÁM SEBE, umět NASLOUCHAT SÁM SOBĚ tedy rozpoznat SVŮJ VNITŘNÍ HLAS, vnímat SVOU INTUICI a pomocí těchto nástrojů se NECHAT VÉST TVŮRČÍM PRINCIPEM a tím si TVOŘIT SVŮJ ŽIVOT v HARMONII.

Mnohokrát jste slyšeli o těchto nástrojích, ale možná stále nevíte jak je rozpoznat, používat a opravdu je zapojit do své praxe, tak abyste si sami dokázali svůj život zharmonizovat.

Každý oplýváte určitými dary a jednou přijde čas jejich projevení a nutnosti začlenění do běžného života takovým způsobem, aby se staly tím, co vás vyživuje a živí zároveň.

To je má část spolupráce s vámi. Povedu vás k odhalení toho, co je vám skryto, abyste uviděli svůj život v pravdě a mohli jej pravdivě žít.

 

HARMONIE

Harmonie je slovo, které zní. Zní tím, čím je a to je soulad, sladěnost, souznění. A tak zníme my, když jsme sladěni v sobě. Když je nám krásně, cítíme klid a spokojenost. Rozladění vyjadřuje v hudbě zvuk, který je nelibý našemu sluchu. Tak je to i s námi. Když jsme rozladěni, tak energeticky vyzařujeme nesoulad, který je znát na naší náladě a rozpoložení.

 


 

Prostor je všechno. Je v nás i mimo nás. To, co naplňuje prostor může být chaotické či souladné. Chaos má svůj význam, je jakýmsi předvojem řádu.Chaos je jakési přeuspořádání probíhající určitý čas a ústící do struktury. Aby struktura vyzařovala příjemnou energii je potřeba harmonie.

Vnitřní prostor člověka, jeho nitro je vyjádřeno ve vnějším prostoru a naopak. Vše je odrazem čehokoliv jiného v mnoha proměnách a navzájem se ovlivňuje.Prostor vyplňují informace, které je možné načíst a zjistit tak, v jaké poloze se nachází člověk či cokoliv jiného k prostoru. Zda je harmonickou součástí a pokud není, co způsobilo disharmonii, co vytváří chotickou energii, narušuje dosavadní řád a strukturu.

Disharmonii bychom mohli nazvat lží/nepravdou. Každá lež vytváří chaos a iluzi.Pokud sami cítíme disharmonii, žijeme nějakou nepravdu/lež a ta z nás nejen vyzařuje, ale zároveň způsobuje chotické a nepříznivé okolnosti, záležitosti a situace.

Naším úkolem je po celý život nalézat disharmonická působení, jejich příčiny a způsoby, které jsou nám vlastní k obnovení harmonie a vytváření harmonického prostoru.

 

 

 

 

TEXTY NA TĚCHTO STRÁNKÁCH JE MOŽNO KOPÍROVAT A SDÍLET JEN S UVEDENÍM ODKAZU NA ZDROJ ČI JMÉNO AUTORA