CO NOVÉHO SE DĚJE NA STRÁNKÁCH HARMONICKÉHO PROSTORU?

 • Moje služby

  Krátký výklad karet (asi 30 minut) na jednoduchou otázku, bez zkonzultování výkladu, pro odzrcadlení momentální situace, která vás zajímá či trápí.Nebo dělší výklad na obsáhlejší otázku, otázky či témata.

  Formou video - nahrávky

  symbolica@post.cz

  Cena: 400 Kč/30 minut - 15,59 Euro

  Cena: 800 Kč/50minut a více - 31,15 Euro

 • VÝKLAD KARET


  Výklad kolektivních energií na týden od 2.8. - 8.8. 2021

 • ČLÁNKY - UMĚNÍ BÝT A ŽÍT V NOVÉM SVĚTĚ č.5 - Zásadní otázka: Jak se vám daří?

  ...Dlouho jsem si myslela, že jsem exot a to, co se děje mně se jiným neděje, ale dnes již vím, že patřím mezi ty, kteří vším začali procházet dříve, než většina jiných. Než jsem však na toto přišla, styděla jsem se za svou neschopnost a omezení. Dnes už vím, že moje stavy se neobjevují proto, že málo medituji, špatně dýchám, mám zlozvyky nebo „blbě“ myslím...

Vítám vás přátelé na stránkách Harmonický prostor. Dlouhá cesta vedla k tomu, abych pochopila, že činnost průvodce je mou hlavní životní náplní. Po dlouhém čase opět zahajuji svou činnost, kterou přerušily procesy důležité k tomu, abych byla schopna pokračovat v práci. Tyto procesy spojovaly veškeré vědění nabyté za celou dobu mé osobní transformace, aby se utvářela jakási celistvost a propojenost pro mou práci, ale také můj život. 

Základem pro harmonický život je POZNAT SÁM SEBE, umět NASLOUCHAT SÁM SOBĚ tedy rozpoznat SVŮJ VNITŘNÍ HLAS, vnímat SVOU INTUICI a pomocí těchto nástrojů se NECHAT VÉST TVŮRČÍM PRINCIPEM a tím si TVOŘIT SVŮJ ŽIVOT v HARMONII.

Mnohokrát jste slyšeli o těchto nástrojích, ale možná stále nevíte jak je rozpoznat, používat a opravdu je zapojit do své praxe, tak abyste si sami dokázali svůj život zharmonizovat.

Každý oplýváte určitými dary a jednou přijde čas jejich projevení a nutnosti začlenění do běžného života takovým způsobem, aby se staly tím, co vás vyživuje a živí zároveň.

To je má část spolupráce s vámi. Povedu vás k odhalení toho, co je vám skryto, abyste uviděli svůj život v pravdě a mohli jej pravdivě žít.

 

HARMONIE

Harmonie je slovo, které zní. Zní tím, čím je a to je soulad, sladěnost, souznění. A tak zníme my, když jsme sladěni v sobě. Když je nám krásně, cítíme klid a spokojenost. Rozladění vyjadřuje v hudbě zvuk, který je nelibý našemu sluchu. Tak je to i s námi. Když jsme rozladěni, tak energeticky vyzařujeme nesoulad, který je znát na naší náladě a rozpoložení.

 


 

Prostor je všechno. Je v nás i mimo nás. To, co naplňuje prostor může být chaotické či souladné. Chaos má svůj význam, je jakýmsi předvojem řádu.Chaos je jakési přeuspořádání probíhající určitý čas a ústící do struktury. Aby struktura vyzařovala příjemnou energii je potřeba harmonie.

Vnitřní prostor člověka, jeho nitro je vyjádřeno ve vnějším prostoru a naopak. Vše je odrazem čehokoliv jiného v mnoha proměnách a navzájem se ovlivňuje.Prostor vyplňují informace, které je možné načíst a zjistit tak, v jaké poloze se nachází člověk či cokoliv jiného k prostoru. Zda je harmonickou součástí a pokud není, co způsobilo disharmonii, co vytváří chotickou energii, narušuje dosavadní řád a strukturu.

Disharmonii bychom mohli nazvat lží/nepravdou. Každá lež vytváří chaos a iluzi.Pokud sami cítíme disharmonii, žijeme nějakou nepravdu/lež a ta z nás nejen vyzařuje, ale zároveň způsobuje chotické a nepříznivé okolnosti, záležitosti a situace.

Naším úkolem je po celý život nalézat disharmonická působení, jejich příčiny a způsoby, které jsou nám vlastní k obnovení harmonie a vytváření harmonického prostoru.

 

 

 

 

TEXTY NA TĚCHTO STRÁNKÁCH JE MOŽNO KOPÍROVAT A SDÍLET JEN S UVEDENÍM ODKAZU NA ZDROJ ČI JMÉNO AUTORA